اثر رنگ بر دید دیوارها و سقف خانه شما

رنگ سقف نقاشی ساختمان بتونه کاری دیوار

راهنما 09359655118

اثر رنگ بر  دید دیوارها و سقف

سقف ها یک ششم فضای یک اتاق  را نماینگر هستند که به طور کلی در اکثریت موارد دارای رنگ سفید می باشند که این رنگ حس امنیت به افراد می دهد و به عنوان یکی از بهترین رنگ ها می توان تلقی شوند . البته سقفها با رنگ های روشنی که در سقف به کاربرده می شوند به نظر بلندتر از سقف هایی که رنگ تیره تر دارند به نظر می رسند .

سقف هایی که کوتاه تر به نظر می رسند معمولا  می توانند حسی دوستانه تر و خودمانی تری  را به وجود آورد که به همین دلیل کافی شاپ ها از این خاصیت استفاده نموده اند و دارای محیطی صمیمی می باشند که افرادی که در این محیط قرار می گیرند در مقایسه با محیط های دیگر روابط صمیمی و دوستانه ی بیشتری با یکدیگر دارند .

رنگ ها عمدتا به دودسته  تقسيم مي شوند دسته گرم و دسته سرد.

در هنگام بازسازی ساختمان و انتخاب رنگ اتاق خود زیاد خود را درگیر مد نکنین چون به سرعت ممکن است که مد روز رنگ تغییر کند و اگر شما وابستگی و حساسیت نسبت به موضوع داشته باشید مجبور به تغییر ان خواهید شد و این امر زیاد خوشایند نیست.