برق و روشنایی عیب یابی و نصب و تعمیر کابل و کنتر و کلید

برق روشنایی تعمیر بازدید سیم کشی کابل کلید عیب یابی

هرکاری دارای اصول خاص خود می باشد که رعایت این موارد بسیار مهم است ، حتی سیستم برق و سیم کشی ساختمان منازل و آپارتمانها و فروشگاه ها . برای انجام درست آن کار رعایت نکات موجود بسیار مهم و ضروری می باشد . در هنگام برق کشی ساختمان نیز موارد ایمنی و نکات زیر از جمله موارد حایز اهمیت ...ادامه مطلب