کولر آبی راه اندازی تعمیر و شستشو با اعزام نیرو در محل

کولر آبی پوشال تعمیر سرویس تهران اینترنت

کولر آبی بیشتر برای مناطقی ساخته شده است که محیط گرم و خشک را دارند و رطوبت پایین تری نسبت به مکان های دیگری دارد . برای مثال شهرهای کویری و خشک سمنان و قم و تهران و غیره از جمله شهرهایی هستند که اکثرا از کولرهای آبی استفاده می کنند . از جمله اموری که باید مورد توجه داشت ...ادامه مطلب