جوشکاری روشها در خانه و آپارتمان

جوشکاری درب پنجره روشهای تعمیر در منزل مسکونی

راهنما 09359655118

جوشکاری یعنی متصل کردن چندین عضو فلزی با یکدیگر که با بهره گرفتن از یک فلز ذوب شده ی میانی به همراه یک لکترود و ترکیب آن ها با یکدیگر را عمل جوش می نامند . یکی از معروفترین والبته متداول ترین روش های جوش کاری ، جوشکاری با استفاده از روش قوس الکتریکی می باشد . چندین حالت جوش کاری در این روش وجود دارد که در ادامه به ان می پردازیم :

ـ جوش کام ـ جوش شیاری ـ جوش گوشه و جوش انگشتانه

صنعت جوش در کشور ایران پس از گذشت سالیان طولانی در سال های اخیر به صورت فوق العاده ای گسترش یافته به نحوی که در طی دهه ی گذشته بیش از 10 هزار ساختمان یا سازه های فولادی ساخته شده اند .

این گسترش سریع و بی پایان در صورتی که اصول و استاندارد آن رعایت نشود می تواند فاجعه آفرین شود از ان جایی که حجم بالای انبوه سازی در زمان کوتاه نیاز به این دارد که نیروهای متخصص زیادی به سرعت وارد این وادی شوند ولی از آن جا که همه افراد ممکن است که دارای تخصص کافی و لازم نباشند و این موضوع یکی از عوامل اصلی و اساسی پایین بودن کیفیت ساختمان های ساخته شده میبتواند باشد .