فاضلاب و تعمیر و گرفتگی لوله کشی فاضلاب

فاضلاب و تعمیر و گرفتگی لوله کشی تاسیسات

راهنما 09359655118

در مراحل حمل و نقل و نصب و بهره برداری از لوله های فاضلاب باید مراقبت صحیح برای جلوگیری از آسیب دیدن آن ها به عمل آید .  پیش از نصب ، انتخاب مناسبی برای لوله و تاسیسات انجام گیرد به طوری که احتمال خرابی و پوسیدگی آن در مدت زمان لازم عمر ساختمان و با توجه به شرایط کاری به حداقل برسد . همچنین در این مرحله از صدمه دیدن آن ها توسط مصالح ساختمانی که  همزمان با لوله کشی در ساختمان وجود دارند به ویژه مصالح نوک تیز و آهن آلات سنگین جلوگیری شود و برای لوله های پلیمری از تابش مستقیم نور خورشید باید محافظت شوند .

 در حین نصب با رعایت اصول فنی لوله کشی فاضلاب وانتخاب مسیر ایمن برای عبور لوله ها و پاکسازی مسیر از مصالح نوک تیز و صدمه زننده و همچنین بعد از نصب و آزمایش ، پوشاندن لوله ها به وسیله ملات مناسب می تواند برای جلوگیری از صدمه دیدن لوله و سیستم فاضلاب ساختمان موثر باشد .

اگر لوله کشی فاضلاب  ساختمان و آزمایش های سنجش کیفیت آن در فصل سرما انجام گرفته و پس از آن تا بهره برداری از ساختمان مورد استفاده قرار نمیگیرد، لازم است این لوله از سرمای محیط حفاظت شوند تا آبی که برای آزمایش درون آن ها قرار گرفته است دچار یخ زدگی و در نتیجه باعث ترکیدن لوله نشود.

به همین جهت می توان در چنین شرایطی از محلول آب نمک مناسب( با غلظت حدود 23 درصد ) برای آزمایش استفاده کرد و یا اگر از آب خالص استفاده می شود، این آب از سیستم خارج شود.فاضلاب تعمیر نگهداری سیفون فشار هوای لوله

تعمیرات و نگهداری فاضلاب تاسیسات ، فشار هوای داخل لوله های فاضلاب باعث کندی عبور میگردد ، یا یک نگاه مهندسی ساده با افزایش قطر لوله ها مشکل حل میگردد ، ولی در واقع فشار هوای لوله ها حتی بر سیفون نیز اثر گذار است .. .. پس از نصب لوله های فاضلاب، برای دستیابی به کارآیی مناسب و جلوگیری ...ادامه مطلب

از خرابی و مشکلات احتمالی در حین بهره برداری ، هیچگونه وزن اضافی نباید روی آن ها قرار بگیرد و اتصال هرنوع شیر آلات و لوازم جانبی باید با تکیه گاه مخصوص برای آن اتصال صورت گیرد تا وزن آن ها روی لوله اعمال نشود. مسیرهای توکاری که لازم است لوله ها به صورت افقی کار شود حتما باید روی کف قرار گیرد و نمی توان آن ها را در روی دیوارها نصب نمود. برای ورود لوله به سرویس های بهداشتی نیز بهترین شکل به صورت عمودی از کنج دیوار می باشد. با ارتقاء سطح ساختمان سازی و احداث ساختمان ها در طبقات و تعداد واحد های بیشتر و برای جمعیت بیشتر ، داشتن دید فنی صحیح برای هدایت تخلیه درست مواد زاید لازم است . در یک دید ابتدایی با افزایش انشعابات فاضلاب در یک ساختمان ، باید قطر لوله تخلیه افزایش یابد اما این افزایش ممکن است برای ساختمانهای با جمعیت بالا چندان کار آمد نباشد . به این منظور اجرای سیستم هواکش برای فاضلاب و کنترل فشار آن در حدود فشار هوای خارج باعث می شود که تخلیه انشعابات متعدد در لوله ای با قطر کمتر امکان پذیر باشد . وجود سیستم هواکش برای فاضلاب علاوه بر امکان تخلیه آسانتر ، از تخلیه آب سیفون نیز جلوگیری می کند . وجود سیفون و جلوگیری از تخلیه آب نهایی باقی مانده در آن برای عدم رسیدن گازهای نامطبوع به فضای داخلی ساختمان راه حل مناسبی است . لذا اولا باید در قسمت انتهایی لوله فاضلاب سیفون وجود داشته باشد و دوما باید سیستم هواکش فاضلاب به شکل صحیحی طراحی و اجرا شود تا از بالا آمدن آب دفع شده در لوله جلوگیری کرده و همچنین بخشی از انتهای لوله که قبل از سیفون قرار دارد به دلیل تبادل با فشار هوای محیط ، با هوا پر شود و عملا مابین آب قرار گرفته در سیفون و آب انتهای لوله فاضلاب یک حایل از هوا ایجاد کند . این بخش که با هوا پر شده است از ارتباط مستقیم آب فاضلاب با خروی جلوگیری کرده و گازهای نامطبوع نیز به فضای داخلی ساختمان نمی رسند .