فشار هوای فاضلاب در مجتمع های مسکونی

فاضلاب تعمیر نگهداری سیفون فشار هوای لوله

راهنما 09359655118

پس از نصب لوله های فاضلاب، برای دستیابی به کارآیی مناسب و جلوگیری از خرابی و مشکلات احتمالی در حین بهره برداری ، هیچگونه وزن اضافی نباید روی آن ها قرار بگیرد و اتصال هرنوع شیر آلات و لوازم جانبی باید با تکیه گاه مخصوص برای آن اتصال صورت گیرد تا وزن آن ها روی لوله اعمال نشود.

مسیرهای توکاری که لازم است لوله ها به صورت افقی کار شود حتما باید روی کف قرار گیرد و نمی توان آن ها را در روی دیوارها نصب نمود. برای ورود لوله به سرویس های بهداشتی نیز بهترین شکل به صورت عمودی از کنج دیوار می باشد.

با ارتقاء سطح ساختمان سازی و احداث ساختمان ها در طبقات و تعداد واحد های بیشتر و برای جمعیت بیشتر ، داشتن دید فنی صحیح برای هدایت تخلیه درست مواد زاید لازم است . در یک دید ابتدایی با افزایش انشعابات فاضلاب در یک ساختمان ، باید قطر لوله تخلیه افزایش یابد اما این افزایش ممکن است برای ساختمانهای با جمعیت بالا چندان کار آمد نباشد .

به این منظور اجرای سیستم هواکش برای فاضلاب و کنترل فشار آن در حدود فشار هوای خارج باعث می شود که تخلیه انشعابات متعدد در لوله ای با قطر کمتر امکان پذیر باشد . وجود سیستم هواکش برای فاضلاب علاوه بر امکان تخلیه آسانتر ، از تخلیه آب سیفون نیز جلوگیری می کند . وجود سیفون و جلوگیری از تخلیه آب نهایی باقی مانده در آن برای عدم رسیدن گازهای نامطبوع به فضای داخلی ساختمان راه حل مناسبی است .

لذا اولا باید در قسمت انتهایی لوله فاضلاب سیفون وجود داشته باشد و دوما باید سیستم هواکش فاضلاب به شکل صحیحی طراحی و اجرا شود تا از بالا آمدن آب دفع شده در لوله جلوگیری کرده و همچنین بخشی از انتهای لوله که قبل از سیفون قرار دارد به دلیل تبادل با فشار هوای محیط ، با هوا پر شود و عملا مابین آب قرار گرفته در سیفون و آب انتهای لوله فاضلاب یک حایل از هوا ایجاد کند .

این بخش که با هوا پر شده است از ارتباط مستقیم آب فاضلاب با خروی جلوگیری کرده و گازهای نامطبوع نیز به فضای داخلی ساختمان نمی رسند .